English Cymraeg

In the GCSE Religious Studies exam papers, you can use any accurate, relevant information from right across the specification content to answer questions. Therefore, it’s important to recognise and to make links between topics AND use relevant and accurate religious language.

Ym mhapurau arholiad TGAU Astudiaethau Crefyddol, gallwch ddefnyddio unrhyw wybodaeth gywir, berthnasol o holl gynnwys y fanyleb i ateb cwestiynau. Felly, mae'n bwysig adnabod a gwneud cysylltiadau rhwng testunau A defnyddio iaith grefyddol berthnasol a chywir.

Skills builder

Click the words below that directly relate to the central topic:

Central topic: the death of Jesus

Gweithgareddau meithrin sgiliau

Cliciwch y geiriau isod sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'r testun canolog:

Testun canolog: Iesu'n marw

Holy spiritYr ysbryd glân

BaptismBedydd

EcumenicalEciwmenaidd

PilgrimagePererindod

BibleBeibl

JudgementBarn

PrayerGweddi

TrinityY Drindod


Skills builder

Imagine you have an explain question about Jesus’ death. Write your answer using all the words you highlighted in the previous activity. REMEMBER: Explanations need more than just description – you need to show you understand the words and how they relate to the topic and to each other (using the word ‘because’ often helps you write thorough explanations).

Gweithgareddau meithrin sgiliau

Dychmygwch fod gennych gwestiwn esbonio am farwolaeth Iesu. Ysgrifennwch eich ateb gan ddefnyddio'r holl eiriau a amlygwyd gennych yn y gweithgaredd blaenorol. COFIWCH: Ar gyfer esboniadau, mae angen mwy na disgrifiad – mae angen i chi ddangos eich bod yn deall y geiriau a sut maen nhw'n cysylltu â'r testun ac â'i gilydd (mae defnyddio'r gair 'oherwydd' yn aml yn eich helpu i ysgrifennu esboniadau trylwyr).


In the GCSE Religious Studies exam papers, you can use any accurate, relevant information from right across the specification content to answer questions. Therefore, it’s important to recognise and to make links between topics AND use relevant and accurate religious language.

Ym mhapurau arholiad TGAU Astudiaethau Crefyddol, gallwch ddefnyddio unrhyw wybodaeth gywir, berthnasol o holl gynnwys y fanyleb i ateb cwestiynau. Felly, mae'n bwysig adnabod a gwneud cysylltiadau rhwng testunau A defnyddio iaith grefyddol berthnasol a chywir.

Skills builder

Central topic: Christian beliefs about the planet

Gweithgareddau meithrin sgiliau

Testun canolog: Credoau Cristnogol am y blaned

HeavenY Nefoedd

SoulEnaid

AbortionErthyliad

‘Humanists for a Better World’‘Dyneiddwyr dros Fyd Gwell’

AfterlifeBywyd ar ôl marwolaeth


Skills builder

Imagine you have an explain question on Christian beliefs about the planet. Write your answer using all the words you highlighted above. REMEMBER: Explanations need more than just description – you need to show you understand the words and how they relate to the topic and to each other (using the word ‘because’ often helps you write thorough explanations).

Gweithgareddau meithrin sgiliau

Dychmygwch fod gennych gwestiwn esbonio ar gredoau Cristnogol am y blaned. Ysgrifennwch eich ateb gan ddefnyddio'r holl eiriau a amlygwyd gennych uchod. COFIWCH: Ar gyfer esboniadau, mae angen mwy na disgrifiad – mae angen i chi ddangos eich bod yn deall y geiriau a sut maen nhw'n cysylltu â'r testun ac â'i gilydd (mae defnyddio'r gair 'oherwydd' yn aml yn eich helpu i ysgrifennu esboniadau trylwyr).


In the GCSE Religious Studies exam papers, you can use any accurate, relevant information from right across the specification content to answer questions. Therefore, it’s important to recognise and to make links between topics AND use relevant and accurate religious language.

Ym mhapurau arholiad TGAU Astudiaethau Crefyddol, gallwch ddefnyddio unrhyw wybodaeth gywir, berthnasol o holl gynnwys y fanyleb i ateb cwestiynau. Felly, mae'n bwysig adnabod a gwneud cysylltiadau rhwng testunau A defnyddio iaith grefyddol berthnasol a chywir.

Skills builder

Central topic: Christian beliefs about punishment

Gweithgareddau meithrin sgiliau

Testun canolog: Credoau Cristnogol am gosbi

AfterlifeBywyd ar ôl marwolaeth

ResurrectionAtgyfodiad

CrucifixionCroeshoelio

ChurchEglwys

WorshipAddoli

CommunionCymun

BaptismBedydd

TrinityY Drindod


Skills builder

Imagine you have an explain question on Christian beliefs about punishment. Write your answer using all the words you highlighted above. REMEMBER: Explanations need more than just description – you need to show you understand the words and how they relate to the topic and to each other (using the word ‘because’ often helps you write thorough explanations).

Gweithgareddau meithrin sgiliau

Dychmygwch fod gennych gwestiwn esbonio ar gredoau Cristnogion ynglŷn â chosb. Ysgrifennwch eich ateb gan ddefnyddio'r holl eiriau a amlygwyd gennych uchod. COFIWCH: Ar gyfer esboniadau, mae angen mwy na disgrifiad – mae angen i chi ddangos eich bod yn deall y geiriau a sut maen nhw'n cysylltu â'r testun ac â'i gilydd (mae defnyddio'r gair 'oherwydd' yn aml yn eich helpu i ysgrifennu esboniadau trylwyr).