English Cymraeg

Unscramble the following key concepts from the ‘relationships’ topic of the specification.

Datryswch y cysyniadau allweddol o'r testun 'perthnasoedd' yn y fanyleb.

Relationships

Perthnasoedd

Here is a clue. Try again.Dyma gliw. Ceishwch eto.
Well done you got it right! Click the next button. Da iawn, fe gawsoch yn iawn. Ceishwch y nesaf.

hiddenContent1

  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Consectetur adipisicing elit.
  • Explicabo tempore quia enim quod.
  • Perferendis illum, quae id natus dolores.
  • in qui? Quos tempore illo, dolor illum est.

cynnwysCudd1

  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Consectetur adipisicing elit.
  • Explicabo tempore quia enim quod.
  • Perferendis illum, quae id natus dolores.
  • in qui? Quos tempore illo, dolor illum est.

Relationships

Perthnasoedd

Cohabitation

Cyd-fyw

Explain the word in a short paragraph (about 3-4 sentences) that shows you understand the views of religious believers.

Write out a source of wisdom and/or authority that might be relevant to each concept (it does not have to be word for word).

Esboniwch y gair mewn paragraff byr (tua 3-4 o frawddegau) sy'n dangos eich bod yn deall barn credinwyr crefyddol.

Ysgrifennwch ffynhonnell o ddoethineb a/neu awdurdod a allai fod yn berthnasol i bob cysyniad (nid oes rhaid iddo fod air am air).

Roles

Rolau

Explain the word in a short paragraph (about 3-4 sentences) that shows you understand the views of religious believers.

Write out a source of wisdom and/or authority that might be relevant to each concept. (It does not have to be word for word.)

Esboniwch y gair mewn paragraff byr (tua 3-4 o frawddegau) sy'n dangos eich bod yn deall barn credinwyr crefyddol.

Ysgrifennwch ffynhonnell o ddoethineb a/neu awdurdod a allai fod yn berthnasol i bob cysyniad. (Nid oes rhaid iddo fod air am air.)

Gender equality

Cydraddoldeb rhwng y rhywiau

Explain the word in a short paragraph (about 3-4 sentences) that shows you understand the views of religious believers.

Write out a source of wisdom and/or authority that might be relevant to each concept. (It does not have to be word for word.)

Esboniwch y gair mewn paragraff byr (tua 3-4 o frawddegau) sy'n dangos eich bod yn deall barn credinwyr crefyddol.

Ysgrifennwch ffynhonnell o ddoethineb a/neu awdurdod a allai fod yn berthnasol i bob cysyniad. (Nid oes rhaid iddo fod air am air.)

Commitment

Ymrwymiad

Explain the word in a short paragraph (about 3-4 sentences) that shows you understand the views of religious believers.

Write out a source of wisdom and/or authority that might be relevant to each concept. (It does not have to be word for word.)

Esboniwch y gair mewn paragraff byr (tua 3-4 o frawddegau) sy'n dangos eich bod yn deall barn credinwyr crefyddol.

Ysgrifennwch ffynhonnell o ddoethineb a/neu awdurdod a allai fod yn berthnasol i bob cysyniad. (Nid oes rhaid iddo fod air am air.)

Contraception

Atal cenhedlu

Explain the word in a short paragraph (about 3-4 sentences) that shows you understand the views of religious believers.

Write out a source of wisdom and/or authority that might be relevant to each concept. (It does not have to be word for word.)

Esboniwch y gair mewn paragraff byr (tua 3-4 o frawddegau) sy'n dangos eich bod yn deall barn credinwyr crefyddol.

Ysgrifennwch ffynhonnell o ddoethineb a/neu awdurdod a allai fod yn berthnasol i bob cysyniad. (Nid oes rhaid iddo fod air am air.)

Adultery

Godineb

Explain the word in a short paragraph (about 3-4 sentences) that shows you understand the views of religious believers.

Write out a source of wisdom and/or authority that might be relevant to each concept. (It does not have to be word for word.)

Esboniwch y gair mewn paragraff byr (tua 3-4 o frawddegau) sy'n dangos eich bod yn deall barn credinwyr crefyddol.

Ysgrifennwch ffynhonnell o ddoethineb a/neu awdurdod a allai fod yn berthnasol i bob cysyniad. (Nid oes rhaid iddo fod air am air.)

Divorce

Ysgariad

Explain the word in a short paragraph (about 3-4 sentences) that shows you understand the views of religious believers.

Write out a source of wisdom and/or authority that might be relevant to each concept. (It does not have to be word for word.)

Esboniwch y gair mewn paragraff byr (tua 3-4 o frawddegau) sy'n dangos eich bod yn deall barn credinwyr crefyddol.

Ysgrifennwch ffynhonnell o ddoethineb a/neu awdurdod a allai fod yn berthnasol i bob cysyniad. (Nid oes rhaid iddo fod air am air.)

Responsibilities

Cyfrifoldebau

Explain the word in a short paragraph (about 3-4 sentences) that shows you understand the views of religious believers.

Write out a source of wisdom and/or authority that might be relevant to each concept. (It does not have to be word for word.)

Esboniwch y gair mewn paragraff byr (tua 3-4 o frawddegau) sy'n dangos eich bod yn deall barn credinwyr crefyddol.

Ysgrifennwch ffynhonnell o ddoethineb a/neu awdurdod a allai fod yn berthnasol i bob cysyniad. (Nid oes rhaid iddo fod air am air.)