English Cymraeg

Look at the image below closely and complete the following tasks:

Edrychwch yn ofalus ar y llun isod a chwblhewch y tasgau canlynol:

Religious place

Lle crefyddol

QuestionCwestiwn Your ResponseEich Ymateb Suggested ResponseYmateb Awgrymedig

Suggested Response:

Ymateb Awgrymedig:

Useful videos:

https://bit.ly/34ip1y3
Revealed: The Golden Temple (11 minutes)

https://bit.ly/3hS4bO3
Guru Granth Sahib (4 mins)

https://bit.ly/3wMNlV9
The Gurdwara (3 mins)

Fideos defnyddiol:

https://bit.ly/34ip1y3
Revealed: The Golden Temple (11 funud)

https://bit.ly/3hS4bO3
Guru Granth Sahib (4 munud)

https://bit.ly/3wMNlV9
The Gurdwara (3 munud)