English Cymraeg

Connecting words or phrases are used in longer answers to support points, develop similar arguments and show when different or alternative points are being made. They are useful for the d. questions because these are longer, discussion-type questions.

Words that are similar to one another are called synonyms.

Words that are the opposite of one another are called antonyms.

Visit https://www.thesaurus.com/ to see more about how you can improve your writing using connectives.

Defnyddir geiriau neu ymadroddion cysylltiol mewn atebion hwy i ategu pwyntiau, datblygu dadleuon tebyg a dangos pryd mae pwyntiau gwahanol neu amgen yn cael eu gwneud. Maent yn ddefnyddiol ar gyfer y cwestiynau ch. am fod y rhain yn gwestiynau hwy sy'n gofyn i chi drafod datganiad.

Gelwir geiriau sy'n debyg i'w gilydd yn gyfystyron.

Gelwir geiriau sy'n groes i'w gilydd yn wrthwynebeiriau.

Defnyddiwch y thesawrws Cymraeg i ddysgu mwy am sut y gallwch wella eich gwaith ysgrifenedig drwy ddefnyddio cysyllteiriau.

Connectives

Drag and drop the following connectives into the correct box. The first has already been completed as an example.

Cysyllteiriau

Llusgwch a gollyngwch y cysyllteiriau canlynol yn y blwch cywir. Mae’r cyntaf wedi’i gwblhau eisoes fel enghraifft.


Also Hefyd


    But Ond