English Cymraeg

Drag and drop each definition to the correct term.

Llusgwch a gollyngwch bob diffiniad wrth ymyl y term cywir.

Hinduism

Hindŵaeth

Terms

Termau

Definitions

Diffiniadau

Correct answers

Atebion cywir