English Cymraeg

Look at the image below closely and complete the following tasks:

Edrychwch yn ofalus ar y llun isod a chwblhewch y tasgau canlynol:

What’s the ceremony?

Beth yw’r seremoni?

QuestionCwestiwn Your ResponseEich Ymateb Suggested ResponseYmateb Awgrymedig

Suggested Response:

Ymateb Awgrymedig:


Highlight the four sources of wisdom and authority from the list that are most relevant to an explanation of the importance of this ceremony.

Amlygwch y pedair ffynhonnell o ddoethineb ac awdurdod o'r rhestr sydd fwyaf perthnasol i esboniad o bwysigrwydd y seremoni hon.

Wedding

Priodas

“Love your neighbour”

“Treat others as you would want to be treated”

“…in sickness and in health, to love and to cherish.”

“You must forgive seventy times seven”

“A man must leave his father and mother and be joined to his wife and the two will become one”

“Forsaking all others until death parts us.”

“Love your enemies and pray for those who persecute you.”

“Blessed are the peacemakers.”

“You cannot worship God and money.”

“What God has joined together; no-one must tear apart”

“Love of money is the root of all evil.”

“Father, forgive them, they don’t know what they are doing.”

“Carwch eich cymydog”

“Dylech chi drin pobl eraill fel byddech chi'n hoffi iddyn nhw'ch trin chi”

“…yn glaf ac yn iach, i’th garu a’th ymgeleddu.”

“Rhaid i chi faddau saith deg seithwaith”

“Dyna pam mae dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn cael ei uno â'i wraig. Byddan nhw'n dod yn uned deuluol newydd”

“Gan wrthod pawb arall tra byddwn ni'n dau'n byw.”

“Carwch eich gelynion, a gweddïwch dros y rhai sy’n eich erlid.”

“Mae'r rhai sy'n hyrwyddo heddwch wedi'u bendithio'n fawr.”

“Allwch chi ddim bod yn was i Dduw ac i arian ar yr un pryd.”

“Dylai neb wahanu beth mae Duw wedi'i uno”

“Mae ariangarwch wrth wraidd pob math o ddrygioni.”

“Dad, maddau iddyn nhw. Dŷn nhw ddim yn gwybod beth maen nhw'n ei wneud.”

“Love your neighbour”

“Treat others as you would want to be treated”

“…in sickness and in health, to love and to cherish.”

“You must forgive seventy times seven”

“A man must leave his father and mother and be joined to his wife and the two will become one”

“Forsaking all others until death parts us.”

“Love your enemies and pray for those who persecute you.”

“Blessed are the peacemakers.”

“You cannot worship God and money.”

“What God has joined together; no-one must tear apart”

“Love of money is the root of all evil.”

“Father, forgive them, they don’t know what they are doing.”

“Carwch eich cymydog”

“Dylech chi drin pobl eraill fel byddech chi'n hoffi iddyn nhw'ch trin chi”

“…yn glaf ac yn iach, i’th garu a’th ymgeleddu.”

“Rhaid i chi faddau saith deg seithwaith”

“Dyna pam mae dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn cael ei uno â'i wraig. Byddan nhw'n dod yn uned deuluol newydd”

“Gan wrthod pawb arall tra byddwn ni'n dau'n byw.”

“Carwch eich gelynion, a gweddïwch dros y rhai sy’n eich erlid.”

“Mae'r rhai sy'n hyrwyddo heddwch wedi'u bendithio'n fawr.”

“Allwch chi ddim bod yn was i Dduw ac i arian ar yr un pryd.”

“Dylai neb wahanu beth mae Duw wedi'i uno”

“Mae ariangarwch wrth wraidd pob math o ddrygioni.”

“Dad, maddau iddyn nhw. Dŷn nhw ddim yn gwybod beth maen nhw'n ei wneud.”