English Cymraeg

Look at the image below closely and complete the following tasks:

Edrychwch yn ofalus ar y llun isod a chwblhewch y tasgau canlynol:

What’s the ceremony?

Beth yw’r seremoni?

QuestionCwestiwn Your ResponseEich Ymateb Suggested ResponseYmateb Awgrymedig

Suggested Response:

Ymateb Awgrymedig: