Imagine you have been given these questions to answer as essays. What might your conclusion be for each one?

Dychmygwch eich bod wedi cael y cwestiynau hyn i'w hateb ar ffurf traethodau. Beth allai eich casgliad fod ar gyfer pob un?

QuestionCwestiwn Your ResponseEich Ymateb Suggested ResponseYmateb Awgrymedig

Suggested Response:

Ymateb Awgrymedig: