Consider this essay question: ‘Evaluate the view that the power of the US president is severely constrained.’

The following are all on the side of this debate that disagrees with this question. Which of these are ‘Big Points’ which can drive a paragraph? Which are examples or evidence? Which are further elaboration or development of a point?

Ystyriwch y cwestiwn traethawd hwn: ‘Gwerthuswch y farn bod pŵer arlywydd UDA wedi’i gyfyngu'n fawr.’

Mae'r canlynol i gyd ar ochr y ddadl sy'n anghytuno â'r cwestiwn hwn. Pa rai o’r rhain yw ‘Pwyntiau Mawr’ a all cynnal paragraff? Pa rai sy'n enghreifftiau o dystiolaeth? Pa rai sy'n ymhelaethu neu'n datblygu pwynt ymhellach?