An important part of writing a good essay is to make sure you use appropriate language to link points together and create a good flow of argument and discussion.
Using the examples to help, sort the remaining words into the correct categories then check your answers.

Rhan bwysig o ysgrifennu traethawd da yw sicrhau eich bod yn defnyddio iaith briodol i gysylltu pwyntiau gyda'i gilydd a chreu llif da o ddadlau a thrafodaeth.
Gan ddefnyddio'r enghreifftiau i helpu, rhowch y geiriau sy'n weddill yn y categorïau cywir a gwirio'ch atebion.