Look at these different chunks of an essay and think about how they could be organised into the different paragraphs.

Write them into the boxes on the template, name or number each paragraph and then compare it to the actual response.

What was the question for this essay? Why is this quite clear from this response?

Edrychwch ar y darnau gwahanol hyn mewn traethawd a meddyliwch sut y gallwch eu trefnu yn y paragraffau gwahanol.

Ysgrifennwch nhw yn y blychau ar y templed, rhowch enw neu rif i bob paragraff ac yna ei gymharu â'r ymateb go iawn.

Beth oedd y cwestiwn ar gyfer y traethawd hwn? Pam mae hyn yn eithaf clir o'r ymateb hwn?

Suggested ResponseAteb Awgrymedig