Rank the essays from best to worst and then compare your list with the suggested response

Rhestrwch y traethodau yn eu trefn o'r gorau i'r gwaethaf ac yna cymharwch eich rhestr â'r ateb awgrymedig

Best Gorau

Best Gorau

best-worst-arrow
best-worst-arrow

Worst Gwaethaf

Worst Gwaethaf